"NobrenParfum.lt" taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Klientas atsako už pirkimo arba registracijos metu pateiktų duomenų tikslumą. Pateikus netikslius duomenis, kliento galimybės naudotis http://nobrenparfum.lt svetaine gali būti ribojamos. Svetainės administracija įsipareigoja neperduoti (neatskleisti) registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, bei užtikrinti pateiktų asmeninių duomenų saugumą. http://nobrenparfum.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi: fiziniai asmenys (ne jaunesni kaip 16 metų) ir juridiniai asmenys.

Draudžiama:

• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui, ar kitais veiksmais trikdyti sistemos veiklą. Mes pasiliekame teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją;
• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pirkdami prekes patvirtinate, kad esate susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Naudojimosi taisyklės" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo internetinėse parduotuvėse nurodytose adresu http://nobrenparfum.lt (toliau – "Pardavėjas ").

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie elektroninės parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.

3.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo .

3.3. Jeigu Pirkėjo registracijos formoje pasikeičia pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos ir Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

3.5. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar prekės komplektacija (jeigu jos grąžintinos) jis grąžina jas savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

3.6.Jeigu Pirkėjas užsako prekę, kurios Pardavėjas neturi savo sandėlyje ( prekės pristatymo terminas 1-10 dienų ), o po to nusprendžia atšaukti jau vykdomą užsakymą, Pardavėjas turi teisę imti 10 eurų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo mokestį ryšium su jau patirtomis ar būsimomis prekių atsiuntimo ir grąžinimo į tiekėjų sandėlį išlaidomis.

3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms,Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.7. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo prašymo pateikimo.

4.8. Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžintą tvarkingą prekę (jeigu prekė yra grąžintina) per 7 dienas. Grąžinama prekė turi būti kruopščiai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu (dažniausiai pakuotė, kurioje buvo gauta prekė nėra tinkama grąžinimui).

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba metodais nurodytais skiltyje Pristatymo būdai per nurodytą terminą, nuo gauto apmokėjimo už prekes.

5.2. Prekių pristatymo metu, Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siunta. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 " Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo " naujos 2014 m. liepos 22 d. redakcijos Nr. 738 II skyriaus pirmo skirsnio 17 punktu, kuriame sakoma, kad Pirkėjo reikalavimas nusipirktus tinkamos kokybės parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus pakeisti analogiškomis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tuomet, kai tai padaryti sutinka Pardavėjas.

6.2. Prekes, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas, t.y. prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos.

6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę analogiška tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus už prekę ir jos pristatymą per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje.

6.6. Nusipirkę netinkamos kokybės parfumerijos prekę, Jūs, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 " Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo " nauja 2014 m. liepos 22 d. redakcija Nr. 738, turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 ( keturiolika ) darbo dienų nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums yra grąžinami sumokėti pinigai.

6.7. Kokybiškos parfumerijos prekės negali būti grąžinamos.

6.8. Grąžinamos prekės turi būti: a) originalioje tvarkingoje pakuotėje; b) prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos; c) prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); d) grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gautos Pirkėjo;

6.9. Mūsų elektroninėje parduotuvėje parduodami kepalai daugkartinio naudojimosi buteliukose nėra supakuoti taip kaip supakuojami kvepalų buteliukai, t.y. dėžutė nėra apvilkta celofanu, todėl jie yra negrąžinami, nebent dėl tam tikrų aplinkybių Pardavėjas sutinka Kvepalus priimti atgal.

6.10. Grąžinamos prekės pristatomos Pardavėjo pageidaujamu adresu. Būtina naudotis kurjerių tarnybos paslaugomis .

6.11. Norėdami grąžinti prekę mums, Jūs prieš tai privalote susisiekti su mumis elektroniniu paštu: info@nobrenparfum.lt

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų netikslumo.

7.2. Už pirkimo- pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą (atskleidimą) trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.(turi būti Pardavėjas)

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7.6. Mes neatsakome už tai, jeigu klientas yra alergiškas sudėtinėms parfumerijos ar kosmetikos dalims arba naudoja parfumerijos ar kosmetikos priemones ne pagal paskirtį.

7.7. Pardavėjas neatsako už produkto nuotraukos neatitikimus. Visos prekės užsakinėjamos tik pagal pavadinimą ir papildomai nurodytas ypatybes.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi dėl šių taisyklių vykdymo kilę nesutarimai( ginčai) yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai (ginčai) yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS), bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS), Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti nuo 2016 m. vasario 15 d.

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.